Przekaż 1% podatku na TOnZ

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku serdecznie dziękuje dobrodziejom przekazującym nam 1% podatku, darowizny i dotacje.
Dzięki Wam możemy prowadzić m. in. działalność:
1. wydawniczą – książki, foldery
2. szkoleniową – „żywe” lekcje historii, warsztaty edukacji historycznej
3. promującą – region Urzecze gwarowo zwany Łurzyce poprzez działanie zespołu ludowego URZECZEni, który odtwarza dawne zwyczaje taneczno-wokalne.

logo_1procent

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS: 0000050512

 

Do tej pory TOnZ Oddział w Czersku z otrzymanego 1% podatku dofinansował: 

  • w 2009 roku filmową dokumentację spektaklu „Z dawnych dziejów Czerska”,
  • w 2010 roku folder „Warsztaty edukacji historycznej – plener malarstwa ściennego Czersk 2006 – 2010”,
  • w 2011 roku prace konserwatorskie XIX-wiecznej, przydrożnej figury Najświętszej Marii Panny w Czersku,
  • w latach 2012-2014 prace archeologiczne prowadzone w Czersku na cmentarzysku przeworskim z okresu wpływów rzymskich (II w. p.n.e. – III w. n.e.),
  • w 2011 i 2013 roku folder „Czersk. Cmentarzysko z przełomu er na wiślanym brzegu”,
  • w 2012 roku książkę „Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą”,
  • w 2013 roku pierwszą część Muzeum Wirtualnego na temat „Czersk. Osadnictwo wczesnośredniowieczne VII-XII w.”,
  • w 2014 roku repliki kubków „typu Czersk”,
  • w 2014 roku książkę „Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny”,
  • wykonanie strojów wilanowskich z nadwiślańskiego Urzecza.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność oraz przekazują nam 1% swych podatków. Liczymy na dalszą owocną współpracę!