Zespół ludowy „URZECZEni”

Zespół ludowy „URZECZEni” powstał 9 kwietnia 2014 roku z inicjatywy Barbary Jabłońskiej prezes Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Czersku, którego nazwa – nadana przez dr. Ł. M. Stanaszka – wprost nawiązuje do nazwy regionu. Dzięki uprzejmości dyrektora Dariusza Falany, nota bene również członka naszego zespołu, próby odbywają się w siedzibie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Zespół skupia miłośników Urzecza, gwarowo zwanego Łurzycem, podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego, po raz pierwszy opisanego w 2012 roku przez dr. Łukasza Maurycego Stanaszka. Poza członkami czerskiego TOnZu zespół tworzą mieszkańcy gminy Góra Kalwaria, gminy Konstancin-Jeziorna, Karczewa oraz Warszawy. W repertuarze są tańce i pieśni z nadwiślańskiego Urzecza. Członkowie zespołu występują w pięknych urzecko-wilanowskich strojach ludowych, o co zadbało TOnZ w Czersku. Rok 2017 to także 280 lat pierwszej wzmianki o Urzeczu, co jeszcze bardziej dopinguje zespól do przybliżania pięknych tradycji naszego regionu. Zespół ma za sobą już kilkanaście ważnych koncertów. Podczas Gminnego Święta Plonów w 2015 r. zespól został laureatem konkursu „Najlepszy produkt lokalny”, w 2017 r. zespół został Laureatem III Edycji Konkursu Perła Mazowsza w Kategorii Perła Kultury, Starosta Piaseczyński wręczył nagrodę – statuetkę za udział w obchodach Roku Rzeki Wisły 2017.

Działalność zespołu wspiera Gmina Góra Kalwaria, Starostwo Piaseczyńskie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Góra Kalwaria, A.R. Skład Góra Kalwaria, Mondi Solec.

Instruktorzy:
Tadeusz Sas – kierownictwo muzyczne, akordeon
Aleksandra Różycka – kierownictwo artystyczne, choreografia
Maciej Żywczak – klarnet

XVIII EDD w Czersku 2015, fot. P. Moroz