Podsumowanie działalności TOnZ oddział w Czersku w 2018

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Czersku zrealizowało w 2018 roku przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii trzy zadania:

  1. „Nasza ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na zamku w Czersku”

Od 2008 roku Towarzystwo organizuje lekcje” żywej” historii.  Są to zajęcie odbywające się na terenie Zamku, które szczególnie kierujemy do dzieci i młodzieży szkolnej powiatu piaseczyńskiego, ale także całego Mazowsza.

Poprzednie edycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem w 2017 roku uczestniczyło ok.4200 osób, w 2018 roku ok.3900 osób. Z wykładów oprócz młodzieży z polskich szkół korzystają (jak w ubiegłych latach) liczne grupy turystów z zagranicy.

„Żywe lekcje historii” to zupełnie inne podejście do nauczania historii – nauka przez zabawę w plenerze. Doświadczeni wykładowcy i pedagodzy przebrani w stroje z epoki, przy pomocy rekwizytów, wykładów i konkursów przybliżają daty i fakty historyczne dzięki czemu zapamiętanie ich jest łatwiejsze.

Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Góra Kalwaria, Starostwa Powiatowego w Piasecznie i sponsorów.

  1. „Zespól ludowy URZECZEni”

Szczególnym celem powstania 9 kwietniu 2014 r. z inicjatywy Barbary Jabłońskiej przy czerskim Oddziale zespołu „URZECZEni” jest upowszechnianie wiedzy o regionie Urzecze a także o roli Czerska jako jednego z ważniejszych ośrodków osadniczych i kulturotwórczych na Mazowszu i w Polsce. Nazwa nadana przez dr. Stanaszka wprost nawiązuje do nazwy regionu.

Działalność zespołu, widoczna dotychczas na rozlicznych imprezach kulturalnych (20 w 2017 r.,19 w 2018), ma na celu przybliżenie mieszkańcom ich własnych tradycji, które poprzez swą niezwykłą oryginalność znakomicie nadają się do promowania regionu na zewnątrz. Unikatowe stroje, niespotykane gdzie indziej w Polsce, a także tańce i pieśni, stają się powoli naszą wizytówką na zewnątrz. Potrzeba powstania zespołu URZECZEni przy czerskim Oddziale TOnZ wiąże się z nieuchronnym faktem zanikania spuścizny kulturowej regionu Urzecze (Łurzyce) praktycznie na naszych oczach. Bliskość Warszawy i modernizacja wsi powoduje, że świadomość odrębności tego regionu odchodzi w niepamięć wraz z najstarszymi Łurzycokami i Łurzycunkami.

Działalność zespołu będzie nadal skupiała się na dokładnym odtwarzaniu tańców, pieśni, obrzędów, strojów regionu Urzecze oraz całej ziemi czerskiej i prezentowania ich na różnych spotkaniach i imprezach kulturalnych.

Zadanie było współfinansowane ze środków: Gminy Góra Kalwaria, Starostwa Powiatowego w Piasecznie i sponsorów.

  1. „Ocalić od zapomnienia – podtrzymywanie tradycji kulturowych nadwiślańskiego Urzecza”

Głównym celem tego zadania było i jest dalsze ugruntowywanie i uświadamianie istnienia nad Wisłą odrębnego regionu etnograficznego zwanego Urzeczem gwarowo Łurzyce.

W ramach zadania został opracowany i wydrukowany folder oraz została nagrana płyta z piosenkami z Urzecza w wykonaniu zespołów URZECZEni i Kalwarki. Pragnąc zachować i przekazać młodszemu pokoleniu te utwory załączyliśmy do płyty książeczkę z tekstami piosenek. Mamy nadzieję, że „historia śpiewana” utrwali w lokalnej społeczności przekonanie, że region Urzecze jest niepowtarzalny, wartościowy i piękny.

Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i sponsorów.

Do realizacji tego zadania w ramach współpracy Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zorganizował i udostępnił nieodpłatnie studio nagrań.