Kontakt

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Czersku

e-mail:
Adres do
korespondencji:
ul. Warszawska 3
05-530 Czersk
Telefon: +48 609 563 401
KRS: 0000050512
OPP: TOnZ ma status Organizacji Pożytku Publicznego
Konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii
Konto nr 73 8003 0003 2001 0006 2877 0001
Adres: ul. Plac Tysiąclecia 14
05-530 Czersk
Mazowieckie
Znajdź nas na: