Folder „Czersk. Cmentarzysko z przełomu er na wiślanym brzegu” (2013)

Czersk_cmentarzysko

Wisła, do czasu uregulowania koryta, często zmieniała swój bieg, płynąc szeroko rozlanym nurtem z licznymi wyspami, łachami i kępami. Wydawać by się mogło, że śladów historii można szukać tylko w miejscach wysoko położonych – takich, jak cypel skarpy z zamkiem w Czersku – a nie na terenie zalewanym przez rzekę. Tymczasem właśnie w miejscu, które dwa tysiące lat temu musiało być wyspą wiślaną, odkryto pozostałości cmentarzyska ludności tzw. kultury przeworskiej, datowanego na czas od II wieku przed Chr. do III w. po Chr.

Badania wykopaliskowe na tym stanowisku prowadzone są od 2008 roku przez pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Przyniosły one znakomite rezultaty.

Tekst: Katarzyna Czarnecka
Projekt, skład i łamanie: Radosław Prochowicz
Grafika: Katarzyna Watemborska-Rakowska, Tomasz Rakowski
Zdjęcia: Agata Wiśniewska, Łukasz Swaczyna
Rysunki: Grażyna Nowakowska

Publikacja wydana przez TOnZ Oddział w Czersku (ze środków 1% podatku dla OPP) we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Do pobrania