Działalność wydawnicza w latach 1994-2014

Muzeum Wirtualne „Czersk. Osadnictwo wczesnośredniowieczne VII-XII w.”

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku wyprodukowało we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym, film „CZERSK OSADNICTWO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE VII-XII w.”.
Planowana jest kontynuacja tej serii zarówno w kierunku starożytnym, jak też późnego średniowiecza (XIII-XV w.).