XX-lecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku

XX-lecie

W siedzibie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii odbyły się obchody XX-lecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku oraz XV-lecia współpracy z samorządem gminnym i powiatowym. Uroczystości rozpoczął występ zespołów ludowych URZECZEni i KALWARKI. Po czym rozpoczęła się oficjalna część jubileuszu XX-lecia TOnZ w Czersku prowadzona przez prezesa Barbarę Jabłońską. W pierwszej kolejności pani Prezes dziękowała władzom samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego za współpracę i wsparcie działań Towarzystwa.

Towarzystwo otrzymało od organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury działających na terenie powiatu piaseczyńskiego i innych zaproszonych gości wiele gratulacji i dyplomów za swoją dwudziestoletnią działalność na rzecz krzewienia wiedzy historycznej i opieki nad zabytkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali folder „XX-lecie TOnZ Oddział w Czersku”. Obchody Jubileuszu uświetnił koncert „Dawnych wspomnień czar” w wykonaniu solistki Warszawskiej Opery Kameralnej Justyny Reczeniedi, przy fortepianie Wojciech Antosik absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Na zakończenie pani Prezes zaprosiła wszystkich na poczęstunek i tort jubileuszowy ufundowany przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

Szczegółowa relacja na stronach powiatu piaseczyńskiego: http://www.powiat-piaseczynski.info/gora-kalwaria/61-wydarzenia/7119-xx-lecie-towarzystwa-opieki-nad-zabytkami-oddzial-w-czersku

Działalność czerskiego oddziału TOnZ jest zauważana i doceniana

 • w 1999 roku prezes Oddziału Barbara Jabłońska została wyróżniona przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej SREBRNĄ i w 2004 roku ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”; w 2006 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego BRĄZOWY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”; w 2008 roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Piasecznie została laureatką IX EDYCJI NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO; w 2012 roku otrzymała honorowy tytuł „ZASŁUŻONY DLA GÓRY KALWARII” nadany przez Radę Miejską Góry Kalwarii,
 • w 2000 roku członek Oddziału Mirosław Zwoliński otrzymał od Ministra Kultury ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”, a w 2004 roku został uhonorowany za całokształt pracy społecznej tytułem HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI,
 • w 2000 roku z okazji 330-lecia przyznania praw miejskich Górze Kalwarii medale okolicznościowe otrzymali: prezes Barbara Jabłońska oraz członek Oddziału – ks. dziekan Włodzimierz Kucharski,
 • w 2003 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zostało laureatem IV edycji nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora za otaczanie szczególną opieką zabytków kultury polskiej i krajobrazu kulturowego oraz za inicjowanie działań społecznych pielęgnujących dobra kultury narodowej,
 • w 2008 roku członek Oddziału dr Teresa Kiersnowska została uhonorowana za całokształt pracy społecznej i naukowej zaszczytnym tytułem HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI,
 • w 2009 roku TOnZ Oddział w Czersku otrzymał MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY z okazji X-lecia Powiatu Piaseczyńskiego,
 • w 2012 roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Piasecznie Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Czersku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”,
 • w 2013 roku książka dr. Ł. M. Stanaszka „Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą”, której współwydawcą było Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, została nagrodzona pierwszym miejscem w VII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” w kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane przez placówkę muzealną”,
 • w 2013 roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Piasecznie Oddział TOnZ w Czersku za swoją działalność otrzymał od MKiDN – NAGRODĘ SPECJALNĄ,
 • w 2014 roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Piasecznie podczas uroczystości XX-lecia działalności członkowie Oddziału: Wiesław Cieślak, Jarosław i Marek Jabłoński, Piotr Jamski, Piotr Jaskułowski, Leszek Liszewski, dr Łukasz Maurycy Stanaszek, Genowefa Szeręga, Wojciech Szynkiewicz i Wanda Wójcicka otrzymali przyznane przez MKiDN ZŁOTE i SREBRNE ODZNAKI „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”,
 • w 2014 roku na wniosek Oddziału TOnZ w Czersku Rada Miasta i Gminy Góra Kalwaria uhonorowała za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia wiedzy o regionie Urzecze (Łurzyce) dr Ł. M. Stanaszka zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Góry Kalwarii”,
 • w 2014 roku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Prezydent RP uhonorował prezes Barbarę Jabłońską SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.