Dziecięcy Zespół ludowy „Kalwarki”

Dziecięcy zespół ludowy założony jesienią 2007 roku przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.  Zespół promuje folklor, polskie tańce i pieśni ludowe. Szczególny nacisk kładziony jest na tradycję nadwiślańskiego Urzecza. Poprzez sztukę wzmacniamy u naszych dzieci i młodzieży zainteresowanie wspaniałymi polskimi tradycjami. Dzięki pasji i umiejętnościom instruktorów oraz zaangażowaniu dzieci i rodziców nasz zespół jest kolejną pozytywną wizytówką Góry Kalwarii. W zespole tańczą dwie grupy wiekowe: starsza i młodsza. W 2012 roku dzieci przywiozły II nagrodę i nagrodę za choreografię z XX Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej „My XXI wiek” w Bułgarii.

Instruktorzy:
Damian Muszka – solista – tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
Aleksandra Różycka – absolwentka Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

Wilanów 2014, fot. L. Łubianka