Najważniejsze wydarzenia kulturalne w latach 1994-2014

  • cykl sesji popularno-naukowych pt. „Czersk przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”,
  • plenery malarskie grupy Communio Graphis,
  • sesje naukowe: „Zabytki kultury w procesie wychowania młodzieży”, „Wpływ środowiska naturalnego na ochronę dziedzictwa kulturowego na przykładzie ziemi czerskiej”,
  • wystawy: malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby, rękodzieła ludowego, gobelinów (1994-2014),
  • organizacja obchodów „Europejskie Dni Dziedzictwa” (1998-2014), „Ogrody Królowej Bony” (2000-2009) na terenie ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku,
  • koncerty muzyki pt. „Czerskie spotkania muzyczne” (2004-2011) w kościele parafialnym w Czersku,
  • organizacja widowisk plenerowych, m. in. „Z dawnych dziejów Czerska” (wg scenariusza dr Teresy Kiersnowskiej i prof. Ryszarda Kiersnowskiego), prezentowanych w 1999 i 2008 r., „Seks po chłopsku”, „Blaski i cienie miłości na dworze Jagiellonów”, „Pielgrzymka do Ziemi Świętej, czas krucjat i rycerzy”, „Skrzypek na dachu”, „Opera na wesoło”, „Wąż Uroboros, czyli Klausa sen na jawie”, „Tańczące fontanny”, „Przygody rycerza Szaławiły”, „Kamienie milowe historii Polski” – sześć scen z różnych epok w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej, „Człowiek od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego” – inscenizacja taneczna w wykonaniu zespołu „Bartek”,
  • cykl interaktywnych wykładów poświęconych historii Polski, dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego Mazowsza, pt. „Nasza Ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku” (2008-2014),
  • w 2009 roku „VII Czerskie Spotkania Muzyczne”, „Warsztaty Edukacji Historycznej”, „Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku”, „XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Czersku” odbyły się w ramach realizacji projektu „Powiat Piaseczyński Stolica Kulturalna Mazowsza 2009”.