Folder „Konserwacja figury Najświętszej Marii Panny” (2011)

Folder Konserwacja figury Najświętszej Marii Panny

Tekst:
Barbara Jabłońska, Robert Piotr Ożerski

Zdjęcia:
Jarosław Jabłoński

Opracowanie i druk:
Studio Furia, www.studiofuria.com.pl

Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Czersk, 2011 r.

Do pobrania