XX-lecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku

XX-lecie

W siedzibie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii odbyły się obchody XX-lecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku oraz XV-lecia współpracy z samorządem gminnym i powiatowym. Uroczystości rozpoczął występ zespołów ludowych URZECZEni i KALWARKI. Po czym rozpoczęła się oficjalna część jubileuszu XX-lecia TOnZ w Czersku prowadzona przez prezesa Barbarę Jabłońską. W pierwszej kolejności pani Prezes dziękowała władzom samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego za współpracę i wsparcie działań Towarzystwa.

Towarzystwo otrzymało od organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury działających na terenie powiatu piaseczyńskiego i innych zaproszonych gości wiele gratulacji i dyplomów za swoją dwudziestoletnią działalność na rzecz krzewienia wiedzy historycznej i opieki nad zabytkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali folder „XX-lecie TOnZ Oddział w Czersku”. Obchody Jubileuszu uświetnił koncert „Dawnych wspomnień czar” w wykonaniu solistki Warszawskiej Opery Kameralnej Justyny Reczeniedi, przy fortepianie Wojciech Antosik absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Na zakończenie pani Prezes zaprosiła wszystkich na poczęstunek i tort jubileuszowy ufundowany przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

Szczegółowa relacja na stronach powiatu piaseczyńskiego: http://www.powiat-piaseczynski.info/gora-kalwaria/61-wydarzenia/7119-xx-lecie-towarzystwa-opieki-nad-zabytkami-oddzial-w-czersku