Zespół ludowy „URZECZEni”

Zespół ludowy „URZECZEni” powstał 9 kwietnia 2014 roku z inicjatywy Barbary Jabłońskiej prezes Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Czersku. Szczególnym celem powstania zespołu jest upowszechnianie wiedzy o regionie Urzecze a także o roli Czerska jako jednego z ważniejszych ośrodków osadniczych i kulturotwórczych na Mazowszu i w Polsce. Nazwa nadana przez dr. Ł. M. Stanaszka – wprost nawiązuje do nazwy podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego, po raz pierwszy opisanego w 2012 roku przez dr. Łukasza Maurycego Stanaszka.

Potrzeba powstania zespołu URZECZEni przy czerskim Oddziale TOnZ wiąże się z nieuchronnym faktem zanikania spuścizny kulturowej regionu Urzecze (Łurzyce) praktycznie na naszych oczach. Bliskość Warszawy i modernizacja wsi powoduje, że świadomość odrębności tego regionu odchodzi w niepamięć wraz z najstarszymi Łurzycokami i Łurzycunkami.

Od samego początku zespół skupia miłośników Urzecza, w szczególności mieszkańców gminy Góra Kalwaria i czerskiego TOnZu, ale też gości z Warszawy, Konstancina-Jeziorny i Karczewa. Dodatkowo wspierany jest przez Kalwarki, młodzieżowy zespół ludowy z Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, który znakomicie dopełnia kulturowy przekaz. 

Członkowie zespołu występują w pięknych urzecko-wilanowskich strojach ludowych. Unikatowe stroje, niespotykane gdzie indziej w Polsce, a także tańce i pieśni, stają się powoli naszą wizytówką na zewnątrz.  

Premiera wspólnego występu zespołów URZECZEni i KALWARKI odbyła się 6 września 2014 r. podczas obchodów XVII Europejskich Dni Dziedzictwa „Dziedzictwo – źródło tożsamości” na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

Podczas Gminnego Święta Plonów w 2015 r. zespół URZECZEni został laureatem konkursu „Najlepszy produkt lokalny”, w 2017 r. laureatem III Edycji Konkursu Perła Mazowsza w Kategorii Perła Kultury. Za udział w obchodach Roku Rzeki Wisły 2017 Starosta Piaseczyński podczas uroczystej sesji Rady Powiatu wręczył nagrodę – statuetkę.

Działalność zespołu wspiera Gmina Góra Kalwaria, Starostwo Piaseczyńskie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Góra Kalwaria, A.R. Skład Góra Kalwaria, Mondi Solec.

Instruktorzy:
Tadeusz Sas – kierownictwo muzyczne, akordeon
Aleksandra Różycka – kierownictwo artystyczne, choreografia
Maciej Żywczak – klarnet

XVIII EDD w Czersku 2015, fot. P. Moroz

Dziecięcy Zespół ludowy „Kalwarki”

Dziecięcy zespół ludowy założony jesienią 2007 roku przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.  Zespół promuje folklor, polskie tańce i pieśni ludowe. Szczególny nacisk kładziony jest na tradycję nadwiślańskiego Urzecza. Poprzez sztukę wzmacniamy u naszych dzieci i młodzieży zainteresowanie wspaniałymi polskimi tradycjami. Dzięki pasji i umiejętnościom instruktorów oraz zaangażowaniu dzieci i rodziców nasz zespół jest kolejną pozytywną wizytówką Góry Kalwarii. W zespole tańczą dwie grupy wiekowe: starsza i młodsza. W 2012 roku dzieci przywiozły II nagrodę i nagrodę za choreografię z XX Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej „My XXI wiek” w Bułgarii.

Instruktorzy:
Damian Muszka – solista – tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
Aleksandra Różycka – absolwentka Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

Wilanów 2014, fot. L. Łubianka