Folder „XV Europejskie Dni Dziedzictwa w Czersku. Tajemnice Codzienności” (2012)

Folder XV Europejskie Dni Dziedzictwa w Czersku. Tajemnice Codzienności”

Opracowanie:
Barbara Jabłońska

Tekst:
Magda Zdrojewska

Zdjęcia:
Jarosław Jabłoński, Lech Łubianka, Piotr Moroz, Danuta Samek, Magda Zdrojewska

Opracowanie graficzne, łamanie, korekta, druk:
Studio Furia, www.studiofuria.com.pl

Organizatorzy XV Europejskich Dni Dziedzictwa w Czersku:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Czersk, 2012 r.