Folder „Czersk. Cmentarzysko z przełomu er na wiślanym brzegu” (2013)

Czersk_cmentarzysko

Wisła, do czasu uregulowania koryta, często zmieniała swój bieg, płynąc szeroko rozlanym nurtem z licznymi wyspami, łachami i kępami. Wydawać by się mogło, że śladów historii można szukać tylko w miejscach wysoko położonych – takich, jak cypel skarpy z zamkiem w Czersku – a nie na terenie zalewanym przez rzekę. Tymczasem właśnie w miejscu, które dwa tysiące lat temu musiało być wyspą wiślaną, odkryto pozostałości cmentarzyska ludności tzw. kultury przeworskiej, datowanego na czas od II wieku przed Chr. do III w. po Chr.

Badania wykopaliskowe na tym stanowisku prowadzone są od 2008 roku przez pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Przyniosły one znakomite rezultaty.

Tekst: Katarzyna Czarnecka
Projekt, skład i łamanie: Radosław Prochowicz
Grafika: Katarzyna Watemborska-Rakowska, Tomasz Rakowski
Zdjęcia: Agata Wiśniewska, Łukasz Swaczyna
Rysunki: Grażyna Nowakowska

Publikacja wydana przez TOnZ Oddział w Czersku (ze środków 1% podatku dla OPP) we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Folder „XV Europejskie Dni Dziedzictwa w Czersku. Tajemnice Codzienności” (2012)

Folder XV Europejskie Dni Dziedzictwa w Czersku. Tajemnice Codzienności”

Opracowanie:
Barbara Jabłońska

Tekst:
Magda Zdrojewska

Zdjęcia:
Jarosław Jabłoński, Lech Łubianka, Piotr Moroz, Danuta Samek, Magda Zdrojewska

Opracowanie graficzne, łamanie, korekta, druk:
Studio Furia, www.studiofuria.com.pl

Organizatorzy XV Europejskich Dni Dziedzictwa w Czersku:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Czersk, 2012 r.